Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017

Hoe ontwikkelen de woonlasten zich in 2017 in de regio (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam)? Hoe groot zijn de verschillen tussen de gemeenten onderling en hoe verhouden zij zich ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde? Drie vragen die het Onderzoekcentrum Drechtsteden in deze factsheet beantwoordt.

Conclusies

  • De totale woonlasten in Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht zijn in 2017 (t.o.v. 2016) nagenoeg gelijk gebleven.
  • De totale woonlasten in Zwijndrecht zijn 2,5% gestegen. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de afvalstoffen- en rioolheffing.
  • De totale woonlasten in Papendrecht zijn met 15,6% gedaald. Dit wordt veroorzaakt door een aanzienlijke daling van de rioolheffing (van € 265 in 2016 naar € 134 in 2017). Door het nieuwe Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) is er sprake van een andere boekhoudkundige systematiek waardoor in deze gemeente in 2017 minder lasten worden toegerekend aan het product rioolheffing. Ook in Alblasserdam is er sprake van een lichte daling van totale woonlasten van 0,3%.