Ontwikkeling van woonlasten

In hoeverre zijn de woonlasten voor huishoudens toegenomen? En zijn hierin grote verschillen tussen de gemeenten van de Drechtsteden of Hardinxveld-Giessendam en het Nederlandse gemiddelde? Twee vragen die het Onderzoekcentrum Drechtsteden in deze notitie beantwoordt.

Conclusie

Meerpersoonshuishoudens van de gemeente Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht betalen het meest aan woonlasten4, in Zwijndrecht is dat 81 euro per jaar meer dan het Nederlands gemiddelde. In Sliedrecht betalen meerpersoonshuishoudens juist 118 euro minder dan het Nederlands gemiddelde. Het verschil tussen Sliedrecht en Zwijndrecht bedraagt 199 euro per jaar. In 2010 was het verschil tussen Alblasserdam waar toen de woonlasten het hoogst waren en Sliedrecht 157 euro. De onderlinge verschillen voor deze woonlasten binnen de regio zijn in vergelijking met 2010 derhalve groter geworden.