Opkoopbescherming Zwijndrecht

Door de krapte op de woningmarkt is het een toenemend probleem voor starters en woningzoekenden om een goedkope of middeldure koop of huurwoning te vinden. Om hier in te kunnen sturen heeft het Rijk per 1 januari 2022 een regeling opkoopbescherming mogelijk gemaakt. De gemeente Zwijndrecht heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd informatie te geven over de situatie op de woningmarkt van Zwijndrecht waarmee een afweging gemaakt kan worden over de invoering van de regeling. Deze factsheet geeft input voor die afweging.

In de factsheet geven we antwoord op de volgende vragen:

1. In hoeverre is er in Zwijndrecht sprake van schaarste in de koopsector? 
2. In hoeverre zijn woningen opgekocht en is de particuliere huursector toegenomen? 
3. In welke wijken bevinden zich goedkope en middeldure koopwoningen? 
4. En welke wijken zijn kwetsbaar voor opkopen door een hoge mutatiegraad of leefbaarheid? 
5. Wat zijn redenen voor Zwijndrecht om de opkoopregeling in te voeren en wat is dan het optimale prijssegment en/of wijken?

De factsheet is door de gemeente Zwijndrecht benut bij de afweging voor welke woningen de opkoopregeling het best kan gelden. De regeling is in september 2022 ingevoerd.