Tabellenboek van de Woonmonitor 2018

Het Tabellenboek van de Woonmonitor 2018 laat zien hoe woningvoorraad en de bevolking zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld en wat de marktontwikkelingen in de koop- en huursector zijn geweest.

Het Tabellenboek van de Woonmonitor 2018 is bijlage bij Wonen in de Drechtsteden 2018. De conclusies zijn daarin beschreven.