Beleggers woonsector in de Drechtsteden

In deze factsheet gaan we in op de particuliere huursector in de Drechtsteden, met name de voorraad van de belegger. Beleggers kunnen o.a. voorzien in woningaanbod in de marktsector voor middeninkomens. De factsheet is gemaakt ten behoeve van de nieuwe woonvisie.

Conclusies

  1. Er zijn per 1-1-2016 in totaal 14.061 woningen die we tot de overige huursector rekenen. Het eigenaarschap is zeer divers samengesteld, variërend van particulieren die 1 of 2 woningen bezitten, met in totaal 5.683 woningen tot middelgrote en grote verhuurders/beleggers.
  2. De 5.876 woningen in bezit van de grotere verhuurders bestaat uit drie segmenten: bezit van (commerciële) beleggers, bezit van ouderenzorginstellingen en bezit van landelijk toegelaten instellingen (vergelijkbaar aan corporaties) en gemeenten (zie overzicht).Van de 14.061 overige huurwoningen in de Drechtsteden behoren er 3.437 bij één van de 40 onderscheiden beleggers, met 25 of meer woningen in de Drechtsteden, het bezit dat in deze factsheet centraal staat.
  3. Meer dan de helft van de voorraad van beleggers is een meergezinswoning met lift. Bijna 60% van de voorraad van beleggers staat in Dordrecht en een groot deel van de voorraad behoort tot de goedkope waardeklasse, hetgeen verklaard kan worden door het type appartement met lift.
  4. In de periode 2010-2015 is door de 40 beleggers bovengemiddeld gebouwd. Er zijn 263 woningen gebouwd, een toevoeging van 7,5% oftewel 1,3% per jaar, terwijl er een toevoeging van 0,5% per jaar voor de totale voorraad (koop en huur) was.
  5. Samenhangend met de kenmerken van het bezit, wordt de voorraad woningen van beleggers (en overige huursector) relatief vaak bewoond door 1 persoonshuishoudens, 65-74-jarigen en 75-plussers en minder vaak door gezinnen met kinderen. Zo ligt het aandeel ouderen van 65 jaar en ouder in de particuliere huursector op 40/41%, terwijl dit gemiddeld 29% is.