Beschikbaarheidsmonitor 1e helft 2021

De zes corporaties uit de Drechtsteden brengen ieder half jaar een overzicht uit van de verhuringen en ontwikkeling van het aantal woningzoekenden.

De ontwikkelingen worden gerapporteerd in de Beschikbaarheidsmonitor. De cijfers kunt u ook vinden op Drechtsteden in cijfers:

https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home/Feiten_en_cijfers/Drechtsteden_in_cijfers

In de Beschikbaarheidsmonitor die halverwege 2021 is opgesteld zijn de ontwikkelingen vanaf 2016 tot en met de eerste helft van 2021 in beeld gebracht.

Zo waren er in de eerste helft van 2021 een vergelijkbaar aantal verhuringen aan 2020. Het gemiddeld aantal reacties steeg van 207 per gepubliceerde woning in 2020 naar 261 halverwege 2021. De gemiddelde inschrijftijd bleef op 6,9 jaar. De gemiddelde zoektijd bleef ook gelijk op 2,7 jaar. Begin 2022 zullen naar verwachting nieuwe halfjaarcijfers gepubliceerd worden.