Beschikbaarheidsmonitor 2018-2022

De zes corporaties uit de Drechtsteden brengen ieder jaar een overzicht uit van de verhuringen en ontwikkeling van het aantal woningzoekenden. De ontwikkelingen worden gerapporteerd in de Beschikbaarheidsmonitor.

De cijfers kunt u ook vinden op Drechtsteden in cijfers https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home/Feiten_en_cijfers/Drechtsteden_in_cijfers In deze Beschikbaarheidsmonitor zijn de ontwikkelingen vanaf 2018 tot en met 2022 in beeld gebracht.

Zo waren er in 2022 2118 verhuringen Dat is minder dan in 2021. Toen waren er 2.259 verhuringen. Het gemiddeld aantal reacties steeg verder naar 342 per gepubliceerde woning. Woningen die via loting worden verhuurd zorgden voor een groot aantal reacties. De gemiddelde inschrijftijd was in 2022 8,4 jaar (in 2021 nog 7,0 jaar). De gemiddelde zoektijd nam toe naar 3,2 jaar.