Beschikbaarheidsmonitor 2020

De zes corporaties uit de Drechtsteden brengen ieder half jaar een overzicht uit van de verhuringen en ontwikkeling van het aantal woningzoekenden. De ontwikkelingen worden gerapporteerd in de Beschikbaarheidsmonitor.

De cijfers kunt u ook vinden op Drechtsteden in cijfers https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home/Feiten_en_cijfers/Drechtsteden_in_cijfers

In de Beschikbaarheidsmonitor die eind 2020 is opgesteld zijn de ontwikkelingen vanaf 2016 in beeld gebracht. Zo waren er in 2020 meer verhuringen dan in 2019. Het gemiddeld aantal reacties steeg van 175 per gepubliceerde woning in 2019 naar 207 eind 2020. De gemiddelde inschrijftijd nam (nog) verder toe van 6,7 jaar in 2019 naar 6,9 jaar in 2020. De zoektijd liep op van 2,4 jaar eind 2019 naar 2,7 jaar in 2020. In september zullen naar verwachting nieuwe halfjaarcijfers gepubliceerd worden.