Beschikbaarheidsmonitor 2021

De zes corporaties uit de Drechtsteden brengen ieder half jaar een overzicht uit van de verhuringen en ontwikkeling van het aantal woningzoekenden. De ontwikkelingen worden gerapporteerd in de Beschikbaarheidsmonitor.

De cijfers kunt u ook vinden op Drechtsteden in cijfers https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/Home/Feiten_en_cijfers/Drechtsteden_in_cijfers In deze Beschikbaarheidsmonitor zijn de ontwikkelingen vanaf 2016 tot en met 2021 in beeld gebracht.

Zo waren er in 2021 2.259 verhuringen. Dat is meer dan in 2019, maar iets minder dan in 2020. Het gemiddeld aantal reacties steeg verder naar 269 per gepubliceerde woning. De gemiddelde inschrijftijd werd 7,0 jaar. De gemiddelde zoektijd daalde iets naar 2,4 jaar. Halverwege 2022 zullen naar verwachting nieuwe halfjaarcijfers gepubliceerd worden.