Buurtbewoners toekomstige flexwoningen Alblasserdam

In de gemeente Alblasserdam worden op de korte termijn flexwoningen gebouwd aan de Pieter de Hoochplaats. Het is de bedoeling dat de flexwoningen in de loop van 2024 bewoond worden. Ze blijven maximaal vijftien jaar staan. Ze zijn bedoeld voor drie groepen personen: jongeren, mensen die met spoed een huis nodig hebben (zoals personen vanuit de maatschappelijke opvang of die hun huis uit moeten) en statushouders (die een verblijfsvergunning hebben en in Nederland mogen blijven wonen).

Rondom de toekomstige flexwoningen zijn 280 woonadressen. Dit is de directe woonomgeving. De gemeente Alblasserdam wil weten wat de voorkeuren, behoeften en ervaringen van deze buurtbewoners zijn.

  • Welke voorkeuren hebben zij ten aanzien van het gebouw van de flexwoningen? 
  • Staan ze achter de keuze van de gemeente om flexwoningen te bouwen?
  • In hoeverre willen ze activiteiten ondernemen met de toekomstige bewoners van de flexwoningen?
  • In welke mate voelen de buurtbewoners zich (on)veilig in hun buurt?
  • Verwachten ze zich onveiliger te gaan voelen door de komst van de flexwoningen?

De gemeente heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd hiernaar onderzoek uit te voeren. In de rapportage Buurtbewoners toekomstige flexwoningen Alblasserdam staan de uitkomsten.