De Nieuwe Dordtse Biesbosch

Op verzoek van de gemeente Dordrecht heeft, het Onderzoekcentrum Drechtsteden, een gebruiks- en
waarderingsonderzoek uitgevoerd. In deze rapportage beantwoorden wij de twee onderzoeksvragen:

1. Hoeveel inwoners uit Dordrecht hebben de Nieuwe Dordtse Biesbosch weleens bezocht?

2. Hoe gebruiken en waarderen bezoekers het natuur- en recreatiegebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch en welke verbetersuggesties hebben zij?

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden hebben wij twee vragenlijsten opgesteld: een vragenlijst gericht op inwoners (bewonerspanel) én een vragenlijst gericht op bezoekers (enquêteurs en open link). Door aan inwoners te vragen of zij de Nieuwe Dordtse Biesbosch weleens hebben bezocht, kunnen wij de eerste onderzoeksvraag beantwoorden. Door aan bezoekers en inwoners die de Nieuwe Dordtse Biesbosch weleens hebben bezocht te vragen waarom zij de nieuwe Dordtse Biesbosch bezoeken en welk rapportcijfer zij aan de Nieuwe Dordtse Biesbosch geven, kunnen wij de tweede onderzoeksvraag beantwoorden.

Belangrijkste bevindingen op een rij

 

Het natuur- en recreatiegebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch

- Wij ramen het totaal aantal inwoners uit Dordrecht dat de Nieuwe Dordtse Biesbosch weleens heeft bezocht op 81.000 (sheet 10);
- De Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt vooral bezocht om te wandelen (71%) en fietsen (42%). Een vijfde van de bezoekers (20%) komt er om de hond uit te laten (sheet 12)
- Gemiddeld krijgt het natuur- en recreatiegebied een 8,1. Vooral de natuur, de rust en de ruimte wordt door bezoekers gewaardeerd (sheet 18);
- De respondenten doen veel verschillende en diverse verbetersuggesties (sheet 19). Zo pleiten zij voor meer bomen en begroeiing. Wij bevelen de gemeente aan kennis te nemen van de verbetersuggesties en de meest genoemde waar mogelijk uit te voeren (aanbeveling 1);

Het recreatiegebied Haniaspolder

- Twee derde van de bezoekers aan de Nieuwe Dordtse Biesbosch heeft ook weleens het recreatiegebied de Haniaspolder bezocht (sheet 21);
- De Haniaspolder wordt nog meer dan de Nieuwe Dordtse Biesbosch bezocht om te wandelen, te fietsen, van de natuur te genieten en vogels te bekijken/spotten. Waarbij de bezoekers de natuur, de rust en de ruimte het meest waarderen (sheet 22 en 27);
- Zorgen voor meer planten, bloemen en bomen is de meest genoemde verbetersuggestie (sheet 27). Wij bevelen de gemeenten aan kennis te nemen van de verbetersuggesties en de meest genoemde waar mogelijk uit te voeren (aanbeveling 2);
- De meerderheid van de bezoekers wil dat de polder verboden blijft voor honden (sheet 25);
- Driekwart van de respondenten wil dat het grasland minder vaak wordt gemaaid, zodat dit er natuurlijker uit komt te zien (sheet 25). Wij bevelen de gemeente aan deze wens uitvoering te geven (aanbeveling 3);
- De helft van de bezoekers met een handicap of beperking (56%) vindt de paden in de Haniaspolder goed of zeer goed. Anderzijds vindt een derde van de respondenten (32%) de paden (zeer) slecht (sheet 24). Omdat deze percentages zijn gebaseerd op de antwoorden van    een klein aantal respondenten, bevelen wij de gemeente aan deze percentage in overleg met de belangenvereniging nader te duiden (aanbeveling 4).