Draagvlakmeting betaald parkeren Leerpark-Noord

De parkeerdruk in het Leerpark in Dordrecht neemt naar verwachting toe. De gemeente Dordrecht wil weten hoeveel draagvlak er is onder bewoners en ondernemers in Leerpark-Noord voor het invoeren van betaald parkeren in hun buurt.

Op 20 maart 2023 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst. Daarna is naar alle adressen in het gebied een brief gestuurd met een verzoek om deel te nemen aan een enquête. 

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft de meting uitgevoerd om te peilen hoe groot het draagvlak is voor het invoeren van betaald parkeren in Leerpark-Noord. In de factsheet 'Draagvlakmeting betaald parkeren Leerpark-Noord' staan de resultaten van de meting.