Draagvlakmeting betaald parkeren Sterrenburg-Noord

De gemeente Dordrecht wil weten hoeveel draagvlak er is onder bewoners en ondernemers in Sterrenburg-Noord voor het invoeren van betaald parkeren in hun buurt.

Op 28 maart 2023 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst. Daarna is naar alle adressen in het gebied een brief gestuurd met een verzoek om deel te nemen aan een enquête. 

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft de meting uitgevoerd. In de factsheet 'Draagvlakmeting betaald parkeren Sterrenburg-Noord' staan de resultaten van de meting.