Draagvlakmeting betaald parkeren Vogelbuurt

De gemeente Dordrecht wil weten wat het draagvlak is onder bewoners en ondernemers in de Vogelbuurt voor het invoeren van betaald parkeren in hun buurt.

Op 24 oktober 2023 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst. Daarna is naar alle adressen in het gebied een brief gestuurd met het verzoek om deel te nemen aan een enquête. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft de meting uitgevoerd. In de factsheet 'Draagvlakmeting betaald parkeren Vogelbuurt' staan de resultaten van de meting.