Literatuuroverzicht Gezonde Leefomgeving

In het kader van de opgave Groenblauwe stad investeert de gemeente Dordrecht in een groene gezonde leefomgeving en stimuleert het gebruik van plekken en routes, waardoor de gezondheid van inwoners in brede zin wordt bevorderd. Hoofddoel is "het creëren van een netwerk van voldoende openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen, spelen, elkaar ontmoeten en het groen beleven en die daarmee de positieve gezondheid van onze inwoners bevordert." In de komende jaren zal onder meer gewerkt worden aan een uitdagende groene gezonde leefomgeving voor mens (en dier) in het Reeland, Sterrenburg en de Staart.

Het is nu de vraag in hoeverre deze investeringen rendement op gezondheid hebben. Met andere woorden: "Wat is het effect van projecten Gezonde Leefomgeving op de positieve gezondheid van inwoners van de buurt?" Het Onderzoekcentrum Drechtsteden beantwoordt deze vraag via literatuuronderzoek en is gestart met belevingsonderzoek onder inwoners en gebruikers van de groene leefomgeving in de wijken.

Het is nu de vraag in hoeverre deze investeringen rendement op gezondheid hebben. Met andere woorden: "Wat is het effect van projecten Gezonde Leefomgeving op de positieve gezondheid van inwoners van de buurt?" Het Onderzoekcentrum Drechtsteden beantwoordt deze vraag via literatuuronderzoek en is gestart met belevingsonderzoek onder inwoners en gebruikers van de groene leefomgeving in de wijken.