Onderzoek mogelijke invoering betaald parkeren Indische buurt Noord en -Zuid

In de Indische Buurt Noord en -Zuid in Dordrecht wordt parkeerdruk ervaren. De gemeente Dordrecht wil onderzoeken of er in dit gebied voldoende
draagvlak is voor het invoeren van betaald parkeren, zoals die eerder ook is ingevoerd elders in Dordrecht.

Op 7 juni 2022 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst. Na deze avond werd een enquête aan de inwoners van de twee gebieden verzonden waarin kon worden aangegeven of men voor- of tegenstander is van het invoeren van betaald parkeren in hun eigen buurt.

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft daarvoor een digitale vragenlijst uitgezet onder 387 adressen in Noord en 190 adressen in Zuid. In de factsheet 'Onderzoek mogelijke invoering betaald parkeren Indische buurt Noord en -Zuid' leest u de resultaten van deze meting. In totaal 232 voor Noord en 133 voor Zuid van de benaderde adressen vulden de vragenlijst in (een respons van 60% voor Noord en 70% voor Zuid).