Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2018

Hoe ontwikkelen de lokale woonlasten in 2018 zich in de regio (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht)? Hoe groot zijn de verschillen tussen de gemeenten onderling en hoe verhouden zij zich ten opzichte van het gewogen Nederlands gemiddelde? Drie vragen die het Onderzoekcentrum Drechtsteden in deze factsheet beantwoordt.

Samenvatting

In de Drechtsteden zijn de totale woonlasten in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht het laagst (Figuur 6). De woonlasten in deze drie steden liggen onder het gewogen Nederlands gemiddelde. In de Drechtsteden zijn de woonlasten in Zwijndrecht het hoogst, deze liggen boven het gewogen Nederlands gemiddelde en zijn bovendien ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen.

De afvalstoffenheffing in Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht ligt onder het gewogen Nederlands gemiddelde. In Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht betaalt een meerpersoonshuishouden meer dan dit gewogen gemiddelde. De afvalstoffenheffing 2018 is in deze steden ook ten opzichte van 2017 gestegen.

In 2018 ligt de rioolheffing in Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht onder het gewogen Nederlands gemiddelde. In de Drechtsteden is de rioolheffing in Zwijndrecht het hoogst, deze heffing ligt bovendien boven het gewogen Nederlands gemiddelde en is ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen.

In 2017 bedroeg de OZB voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in Nederland € 272. In de Drechtsteden betalen alleen huishoudens uit Hardinxveld-Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht meer OZB dan het gewogen Nederlands gemiddelde. Waarbij wij gelijktijdig aantekenen dat de OZB in deze gemeenten ten opzichte van het voorgaande jaar is gedaald.