Park Merwestein, Omwonenden over het park en Berckepad 9

De gemeente wil een andere bestemming geven aan het pand Berckepad 9, ook wel genoemd Het Werfje, gelegen in park Merwestein, naast school Muhring. Voorheen was hier de onderhoudsdienst van het park gehuisvest. De gemeente wil graag met de omwonenden van het park kijken naar een andere invulling voor dit pand en eventuele verkoop of verhuur, alles onder voorwaarde dat het monumentale karakter van het pand bewaard blijft. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft in de periode van 14 januari tot 28 januari 2021 zeven vragen voorgelegd aan 1000 omwonenden van het park. Daarvan hebben 319 de vragenlijst ingevuld, een respons van 32%.

Samenvatting/conclusies

Acht op de tien respondenten bezoekt het park dagelijks (42%) of wekelijks (41%). Zij doen dit dan voor spel en ontspanning (87%), voor de flora en fauna (73%) en de cultuurhistorische waarde (61%).

Ruim een kwart komt dagelijks langs Het Werfje en 36% komt daar vaak langs. Gevraagd naar wensen bij hun parkbeleving wordt 61x rust genoemd, gevolgd door natuur (49x), groen (42x), koffie/horeca (42x), iets voor kinderen (37x), wandelen en genieten (beide 32x) en bomen (31x).

Zeven op de tien respondenten zien mogelijkheden voor Het Werfje op gebied van expositie/educatie en zes op de tien voor lichte horeca. In de toelichting ziet men expositie/educatie als het meest passend bij Het Werfje (57x toegelicht), m.n. educatie over het park en/of natuur of algemeen (42x). Ook kiest men deze optie omdat het dan rustig blijft in het park (15x). Tegenstanders zijn bang dat de expositie/educatiemogelijkheid het minste aantal mensen zal aanspreken (3x genoemd). 

Lichte horeca (56x toegelicht) maakt het park (nog) aantrekkelijker (16x genoemd), gezelliger en levendiger (15x) en het ontbreekt nu (ook in de buurt) daarom is het goed als het er komt (14x) en biedt mogelijkheden voor ontmoeting (11x). Anderen vrezen dat horeca voor rommel in het park zal zorgen (14x genoemd), dat er overlast zal zijn en teveel mensen (beide 8x) en dat horeca zorgt voor onrust en drukte en er is al voldoende horeca in Dordrecht (beide 6x genoemd).

Ruim de helft ziet geen mogelijkheden voor het pand als peuter- en kleuteropvang en werk- en trainingsruimte. De omwonenden vinden dat de rust verstoord wordt in het park door een kinderopvang (28x genoemd), er komt teveel verkeer(19x) en het park is voor iedereen bestemd, niet een kleine groep peuters (17x). Een werk- en trainingsruimte past niet bij de functie van het park (24x genoemd), is niet voor iedereen (20x) en er zijn daarvoor genoeg andere mogelijkheden (9x).

Het meest aantrekkelijk voor dit pand vindt men de lichte horeca (42%), hoewel ook 17% deze optie het minst aantrekkelijk vindt. Het minst aantrekkelijk vindt men de peuter- en kleuteropvang (47%).

Gevraagd naar eigen ideeën voor het gebruik van het pand wil een derde dat de huidige functie behouden blijft. Ook een combinatie van functies wordt (9x) genoemd. Een enkeling vindt het een goed idee om er een trouwlocatie, hospice, werkplek voor een kunstenaar, speelgoed-uitleen of een stilteruimte van te maken