Verkenning opkoopbescherming

Door de krapte op de woningmarkt is het een toenemend probleem voor starters en woningzoekenden om een goedkope of middeldure woning te vinden. Om hier in te kunnen sturen heeft het Rijk een regeling opkoopbescherming voor bestaande woningen gemaakt die per 1 januari 2022 in is gegaan. De gemeente Dordrecht heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd informatie te geven over de situatie op de Dordtse woningmarkt waarmee een afweging gemaakt kan worden over de invoering van de regeling. Deze factsheet geeft input voor die afweging.