Ondernemers over het transferium Alblasserdam

Het plan Haven Zuid in de gemeente Alblasserdam wordt binnenkort in ontwikkeling gebracht. De gemeente Alblasserdam heeft na een tenderprocedure de ontwikkelcombinatie De Langen van den Berg/Stevast uitgekozen om een plan te ontwikkelen voor een woonwijk van ca. 90 woningen (inclusief parkeerplaatsen), waarvan ca. 40 in de sociale sector, een brug richting Landvast en een transferium voor ca. 350 auto’s. De gemeente wil de opinie van ondernemers weten over het transferium. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden geeft de resultaten van dit onderzoek weer in deze factsheet.

Samenvatting/ conclusies

De meeste ondernemers zijn bekend met de plannen voor een transferium. Er is ook al geruime tijd sprake van.

Voor 11% van de ondernemers is het transferium nuttig en noodzakelijk en nog eens 42% geeft aan dat het nuttig is, maar niet noodzakelijk. Voor bijna de helft maakt het niet uit of er een transferium komt.

Het transferium moet een oplossing geven voor de parkeerdruk in en rond het dorp ten gevolge van toeristisch verkeer van en naar werelderfgoed Kinderdijk en biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld rondvaart. Het is nuttig omdat een transferium zorgt voor toeristen die winkels in Alblasserdam bezoeken. Het maakt Alblasserdam levendiger. Daar staan zorgen tegenover, namelijk over het betaald parkeren in het transferium, waardoor de huidige gratis bereikbaarheid van ondernemers verslechtert. Anderen geven aan dat het aantal toeristen dat Alblasserdam zal bezoeken beperkt is of geen effect heeft op het bezoek aan de onderneming/winkel.

Een transferium op het Zuidelijk Havengebied zal meer toeristen verleiden het dorp in te gaan om te winkelen of een versnapering te nemen, dit wordt het vaakst als voordeel genoemd. Anderen verwachten dat het bezoek van toeristen aan Alblasserdam beperkt zal blijven, seizoens- en daggebonden is en een transferium vaak leeg zal blijven. Tevens is men bezorgd dat ook vaste bezoekers aan horeca, winkels en dienstverlenende beroepen voortaan moeten betalen voor het parkeren.

Een transferium ter hoogte van Nedstaal geeft minder verkeersoverlast in het dorp en daar is meer ruimte voor combinatie met evenementen, hotel of horeca. Nadeel is dat toeristen Alblasserdam niet in zullen gaan en het effect voor winkels en horeca zeer beperkt is. Ook zijn er zorgen dat een transferium hier aanpassing van de -nu al overbelaste- kruising onderaan de brug over de Noord in de weg zal staan.

61% is het ermee eens dat "meer woningen op het Zuidelijk Havengebied beter is voor de omzet van het bedrijf dan een transferium voor toeristen." 17% is het hier mee oneens.

Bijna driekwart is het ermee eens dat "een parkeervoorziening voor toeristen ter hoogte van het Nedstaalterrein en meer woningen op het Zuidelijk Havengebied beter is voor het dorp dan een transferium in het centrum van het dorp". Bijna een kwart is het hier mee oneens.

Tot slot wordt nog een aantal aandachtspunten genoemd, zoals: 
"houd rekening met de parkeerbehoefte van huidige ondernemers"
"betrek ondernemers bij deze plannen, fijn dat opinie gevraagd wordt, zijn al in gesprek"
"houd transferium gratis of zeer voordelig, anders wordt het geen succes. Is een dure voorziening"