Tabellenboek woonmonitor 2023

Het Tabellenboek woonmonitor bevat de cijfers en trends over bevolking, de woningvoorraad en de woningmarkt. Ook cijfers over huisvesting statushouders, woningzoekenden en bijvoorbeeld leegstand. Het Tabellenboek woonmonitor geeft veel cijfers op gemeenteniveau.