Uitdagingen Dordt-West

Dordrecht gaat met Dordt-West (de wijken Oud- en Nieuw- Krispijn, Wielwijk en Crabbehof) van start met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.
Een programma om de leefbaarheid en veiligheid van de meest kwetsbare gebieden in Nederland (20 focusgebieden in 19 steden) in 15-20 jaar tijd op orde te brengen en het perspectief van de bewoners te verbeteren.

Dit door langjarige inzet van het Rijk, samen met gemeenten en andere lokale partijen. Subdoelstellingen van het programma zijn:

  • verbeteren van de fysieke leefomgeving;
  • bieden van een beter perspectief voor inwoners;
  • vergroten van de veiligheid.