Verhuisketens Dordrecht

De gemeente Dordrecht laat elk jaar een onderzoek doen naar de verhuisketens van één bouwproject. Dat gebeurt op verzoek van de gemeenteraad. Die wil graag zicht hebben op de doorstroming op de woningmarkt. Het idee is dat de bouw van duurdere huizen ook goed is voor mensen die een goedkope woning (huur of koop) zoeken, omdat die woningen vrij komen door de doorstroming. Met verhuisketenonderzoek kan de gemeenteraad zien of dit in de praktijk ook zo werkt.

Het nieuwste onderzoek van het Onderzoekcentrum Drechtsteden betreft 63 woningen in het deelplan Wilgenveld (Wilgenwende). Dat bestaat uit 45 eengezinswoningen met prijzen tot €350.00, 18 patiowoningen met prijzen tot €439.000. Het onderzoek laat zien dat per nieuwe woning gemiddeld 2,3 verhuizingen binnen de regio plaatsvonden. Dat aantal kan nog hoger worden: bij het afsluiten van het onderzoek stonden er ook nog achtergelaten woningen leeg.

De oplevering van een nieuwe woning leidt vaak tot meer verhuizingen. De koper laat een woning achter, die wordt gekocht of gehuurd door iemand die ook weer een woning achterlaat, enzovoort. Deze verhuisketen stopt als er iemand achterblijft in de oude woning (bijvoorbeeld als een jongere het ouderlijk huis verlaat), als de woning nog leeg staat of wordt gesloopt, én als iemand van buiten de regio een woning betrekt. Het doel van het onderzoek is namelijk de verhuisketens binnen Dordrecht/de regio Drechtsteden in beeld te brengen.

Door nieuwbouw van deze koopwoningen komen niet alleen andere koopwoningen vrij. Zeker 38 huishoudens hebben ook een goedkope huur- of koopwoning kunnen vinden dankzij deze bouw van 63 (middel)dure woningen in de wijk Wilgenwende in Dordrecht. Verder kwam tweederde van de kopers uit Dordrecht/de regio en een derde van buiten de regio Drechtsteden. 

Bij project Valkhorst dat in 2020 is onderzocht waren de verhuisketens binnen Dordrecht/de regio van de woningen gemiddeld 2,5. Dit is inclusief de nieuwbouwwoning die betrokken is. Het blijkt dat bij dit project minder bewoners van buiten de regio kwamen, namelijk 14%, hetgeen uitzonderlijk laag is.