Woon- en verhuismonitor Hoeksche waard 2e helft 2022

De gemeente Hoeksche Waard volgt de regionale ontwikkelingen rondom verhuizingen en huizenverkoop. Hiervoor stelt Onderzoekcentrum Drechtsteden twee keer per jaar de woon- en verhuismonitor op. In deze monitor staan de ontwikkelingen tot en met december 2022.


Enkele conclusies zijn:

  • In de Hoeksche Waard is sprake van een vestigingsoverschot. In de tweede helft van 2022 kwamen er 397 mensen méér dan dat er vertrokken. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Het aantal jongeren (onder 25 jaar) blijft wat achter, maar migratie zorgt nog steeds voor verjonging van de gemeente.
  • De Hoeksche Waard is aantrekkelijk voor personen onder de 55 jaar, voor paren en voor alleenstaanden. De afgelopen jaren komen er vooral veel huishoudens uit de regio Rijnmond naar de Hoeksche Waard. Per saldo is er enig vertrek naar West-Brabant en overig  Nederland (waaronder studenten).
  • De woningmarkt is iets minder gespannen dan in 2021. Wel werd er weer meer voor een woning betaald. Het overbieden is gestopt. De vraagprijs en de transactieprijs liggen op een ongeveer even hoog peil.
  • Het woningbestand in de Hoeksche Waard neemt jaarlijks met zo'n 350 woningen toe (in 2022 met 383). Met name het aantal koopwoningen neemt toe.

Wilt u meer weten over? Download de publicatie Woon- en verhuismonitor Hoeksche waard 2e helft 2022.