Woon- en verhuismonitor Hoeksche waard 1e helft 2022

De gemeente Hoeksche Waard volgt de regionale ontwikkelingen rondom verhuizingen en huizenverkoop. Hiervoor stelt Onderzoekcentrum Drechtsteden twee keer per jaar de woon- en verhuismonitor op. In deze monitor staan de ontwikkelingen tot en met juni 2022.

Woon- en verhuismonitor Hoeksche Waard 1e helft 2022

De gemeente Hoeksche Waard volgt de regionale ontwikkelingen rondom verhuizingen en huizenverkoop. Hiervoor stelt Onderzoekcentrum Drechtsteden twee keer per jaar de woon- en verhuismonitor op. In deze monitor staan de ontwikkelingen tot en met juni 2022. 

Op basis van de gemaakte analyses trekken we de volgende conclusies: 

Ook in de eerste helft van 2022 kent de Hoeksche Waard een duidelijk vestigingsoverschot. Er kwamen 317 mensen meer dan dat er vertrokken – dit is iets hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Het aantal jongeren (onder 25 jaar) blijft wat achter, maar migratie zorgt nog steeds voor verjonging van de gemeente. 

De Hoeksche Waard is aantrekkelijk voor personen onder de 55 jaar en paren met en zonder kinderen. De afgelopen jaren komen er vooral veel huishoudens uit de regio Rijnmond naar de Hoeksche Waard; per saldo vertrekken ze naar West-Brabant of overig Nederland (waaronder studenten). 

De huishoudens die naar de Hoeksche Waard verhuizen en er een woning kopen of huren, vestigen zich gemiddeld in een net wat duurdere woning dan dat de uit de Hoeksche Waard vertrekkende huishoudens achterlaten (mediaan woningwaarde vestigers 315.000; voor vertrekkers 297.000). 

De woningmarkt is iets minder gespannen dan in 2021. Wel werd er weer meer voor een woning betaald. Het overbieden is gestopt. De transactieprijs lag 2,2% onder de vraagprijs. 

Het woningbestand in de Hoeksche Waard neemt jaarlijks met zo'n 365 woningen toe (in 2021 met 440). Met name neemt het aantal koopwoningen toe.