Woon- en verhuismonitor Hoeksche waard 1e helft 2023

De gemeente Hoeksche Waard volgt de regionale ontwikkelingen rondom verhuizingen en huizenverkoop. Hiervoor stelt Onderzoekcentrum Drechtsteden twee keer per jaar de woon- en verhuismonitor op. In deze monitor staan de ontwikkelingen tot en met juni 2023.

Enkele conclusies zijn:

  • In de Hoeksche Waard is sprake van een vestigingsoverschot. Dat wil zeggen: het aantal mensen dat verhuist naar de gemeente is groter dan het aantal dat vertrekt vanuit de gemeente. In de eerste helft van 2023 vestigden zich er 86 meer personen dan dat er vertrokken.
  • Het vestigingsoverschot komt vooral door de komst van personen tussen de 26 en 55 jaar. Zij zijn goed voor de helft van alle vestigers in de gemeente.
  • De afgelopen jaren kwamen er vooral veel huishoudens uit de regio Rijnmond (met name Rotterdam) naar de Hoeksche Waard. Per saldo is de meeste vertrek naar West-Brabant en overig Nederland (zoals studenten).
  • De woningmarkt is minder gespannen dan in 2022. Sinds de tweede helft van 2022 is niet langer sprake van een transactieprijs, die boven de vraagprijs ligt. De transactieprijs ligt gemiddeld bijna 2% lager dan de vraagprijs.
  • Het woningbestand in de Hoeksche Waard neemt jaarlijks toe met gemiddeld 360 woningen. Dat geldt met name voor het aantal koopwoningen. Begin 2023 waren er in totaal ruim 39.000 woningen.

Wilt u meer weten? Download de publicatie Woon- en verhuismonitor Hoeksche waard 1e helft 2023.