Woonomgeving Reeland Oudelandshoek

In het onderzoek “Woonomgeving Reeland/Oudelandshoek” zijn bewoners via het Bewonerspanel gevraagd om vragen over de woonomgeving, de parken waaronder het toekomstig Reewegpark, hun contacten en gezondheid te beantwoorden. Ook konden zij wensen tot verbeteringen aandragen.

Inwoners van Reeland/Oudelandshoek geven hun woonomgeving een ruime voldoende: 7,5. 85% is (erg) tevreden met de woonomgeving.

Acht op de tien vinden hun woonomgeving aantrekkelijk om in te verblijven en in te bewegen. Tegelijkertijd vindt de helft dat er niet genoeg te doen is voor jongeren en een kwart vindt dat er niet genoeg te doen is voor ouderen en een op de drie voor kinderen.

Zes op de tien inwoners vinden dat er voldoende groen is in de buurt, dat het groen uitnodigt om naar buiten te gaan en dat het groen aantrekkelijk is. In Sterrenburg vindt negen op de tien dat er voldoende groen is in de buurt, een duidelijk hoger percentage.

Drie op de tien vinden de woonomgeving achteruit gegaan, bijna de helft vindt dat het niet veranderd is. Een kwart vindt het vooruit gegaan. In de Indische-en Vogelbuurt is het beeld niet veel anders.

Acht op de tien inwoners van Reeland/Oudelandshoekbezoeken het Wantijpark wel eens en zes op de tien park Merwestein en een ander park of de Biesbosch. Slechts 5% bezoekt (bijna) nooit een park. Drie kwart van de bewoners komt naar het park om te wandelen en zes op de tien om van de natuur te genieten. 21% gaat naar een park om er te sporten.

Drie kwart is niet en een kwart is wel op de hoogte van de plannen voor een Reewegpark. Ruim een kwart denkt door het nieuwe stadspark meer te gaan bewegen. In de Indische –en Vogelbuurt is dat nog iets hoger, bijna vier op de tien. Wanneer er meer, vaste activiteiten in het park zijn wil een derde meer gebruik maken van de parken, een kwart wil graag een kaart met alle parken en een beweegroute vanuit de wijk naar het park.

Voor twee derde is het belangrijk dat het groen in een park natuurlijk is en zes op de tien zien graag een schoon park en de helft een veilig park. Vier op de tien vinden dat een stadspark verlichting bij de centrale paden, voldoende zitplekken en een natuurspeelplek moet hebben. Verder door ruim een kwart genoemd: watertappunt, toilet en horeca.