Woonomgeving Sterrenburg

In het onderzoek “Woonomgeving Sterrenburg” zijn bewoners via het Bewonerspanel gevraagd om vragen over de woonomgeving, het Sterrenburgpark, hun contacten en gezondheid te beantwoorden. Ook konden zij wensen tot verbeteringen aandragen. De voornaamste conclusies:

Inwoners van Sterrenburg geven hun woonomgeving een ruime voldoende: 7,8. Negen op de tien Sterrenburgers is (erg) tevreden met de woonomgeving.

Negen op de tien vinden de woonomgeving aantrekkelijk om in te bewegen en in te verblijven. Tegelijkertijd vindt de helft dat er niet genoeg te doen is voor jongeren en een kwart vindt dat er niet genoeg te doen is voor ouderen.

Negen op de tien Sterrenburgers vinden dat er voldoende groen is in de buurt en drie kwart dat het groen aantrekkelijk is. 13% vindt het niet aantrekkelijk. Rapportcijfer voor groen: 7,5. 37% vindt de woonomgeving vooruit gegaan, 39% vindt dat het niet veranderd is. En 24% vindt het achteruit gegaan. 

De helft bezoekt het Sterrenburgpark niet en de helft bezoekt het Sterrenburgpark vaak. Een vijfde daarvan zelfs meerdere keren per week en een vijfde een paar keer per maand. 

De meeste mensen komen naar het park om te wandelen; daarnaast zijn een bezoek aan het Tuinhuis, picknicken, van de natuur genieten en spelen voor kind(eren) populaire activiteiten.

Inwoners vinden het Sterrenburgpark veilig en bereikbaar. Een kleine helft vindt dat fietsen ook mogelijk moet blijven; ruim een kwart vindt dat dit verboden kan worden. 

‘s Avonds verlichting van de centrale paden (22%), ook het park groener/ natuurlijker maken (20%) en voldoende zitplekken (19%) zijn de verbeteringen, die het meest zijn genoemd voor het Sterrenburgpark

De meeste Sterrenburgers zijn na de aanpassingen het park tot nu toe niet vaker gaan bezoeken of meer gaan bewegen. Eén van de redenen: de helft van de inwoners bezoekt het Sterrenburgpark niet of is niet bekend met de aanpassingen.