Bereik en waardering wijkkrant

In het najaar van 2021 hebben we een enquête gehouden onder de lezers van de wijkkrant. De vragenlijst was in elke wijkkrant afgedrukt. Lezers konden hem op papier invullen of via een QR-code digitaal invullen. Ook hebben we een enquête gehouden onder ons Bewonerspanel Dordrecht (een digitaal panel van inwoners die bereid zijn om met enige regelmaat een digitale enquête voor ons in te vullen over actuele onderwerpen in Dordrecht).

Conclusies

Bereik wijkkrant

Twee derde van de Dordtenaren leest de wijkkrant (68%). De helft van de Dordtenaren leest de wijkkrant regelmatig en één vijfde (21%) doet dit af en toe. Van de inwoners die de wijkkrant niet lezen, heeft een kwart hiervoor als reden dat ze de wijkkrant niet interessant vinden (dit betreft 8% van alle Dordtenaren). Een aanzienlijk deel van de niet-lezers (30%) kent de wijkkrant niet (10% van alle Dordtenaren). De voornaamste reden van niet-lezen is dat de wijkkrant niet bezorgd wordt (meestal vanwege een 'nee-nee-sticker' op de brievenbus).

Waardering wijkkrant

Lezers waarderen de wijkkrant met een ruime voldoende; gemiddeld met een 7,6. Met name het leesgemak/duidelijkheid scoort hoog (gemiddeld een 8,0). Maar ook de vormgeving (7,4) en de variatie van onderwerpen (7,3) scoren ruim voldoende. Daarnaast is er ook een ruime voldoende voor de mate waarin de wijkkrant leuk is om te lezen (7,6).

Voorkeur voor papieren versie

Er is een duidelijke voorkeur voor een papieren wijkkrant. Momenteel lezen vrijwel alle lezers de papieren versie (97%). Ook in de nabije toekomst bestaat een voorkeur voor een papieren versie; 84% heeft deze voorkeur, 8% heeft een voorkeur voor digitaal, 8% maakt het niet uit). Het bereik van de wijkkrant op Facebook is nog beperkt; 4% van de Dordtenaren zegt de wijkkrant op Facebook te volgen. 

Interesse in informatie over veranderingen in de wijk

Om een aansprekende wijkkrant samen te kunnen stellen, is het van belang om te weten in welke onderwerpen de wijkbewoners zijn geïnteresseerd. Er is vooral veel interesse in informatie over veranderingen in de wijk. Daarnaast staan wijknieuws en een activiteitenagenda ("Wat is er de komende tijd te doen in de wijk?") in de top-3. 

Leeftijd

Het lezen van de wijkkrant is duidelijk leeftijdsafhankelijk. Het bereik onder 65-plussers is heel hoog (89%). Bij de middengroep van 35 – 64 jaar leest 65% de wijkkrant wel eens. Onder jongvolwassenen (jonger dan 35 jaar) is het bereik met 40% het laagst.