Groot onderhoud - het bewonerspanel Papendrecht over hun gemeentehuis

Dit jaar staat het groot onderhoud van het Papendrechtse gemeentehuis gepland. De verbouwing zal worden gerealiseerd vanuit een visie op de gemeente en het gemeentehuis. Kernwoorden hierin zijn open, transparant, representatief en gastvrij. In het gemeentehuis moet ook fysiek plaats beschikbaar zijn voor maatschappelijke initiatieven; ‘van buiten naar binnen’. Zo zal het gemeentehuis een huis van en voor Papendrechters zijn, en ook de identiteit van Papendrecht en van bestuur en organisatie van Papendrecht tonen.

Conclusies

Het huidige gebouw

Het gemeentehuis wordt regelmatig bezocht; 29% van de respondenten is het afgelopen jaar zelfs drie keer of vaker in het gemeentehuis geweest. Over de buitenzijde van het gemeentehuis zijn de meeste mensen (erg) te spreken. Een (ruime) meerderheid van de mensen is tevreden over de toegankelijkheid, de entree en de uitstraling van het gebouw. Wel geven vier op de tien aan dat de entree van het gemeentehuis niet uitnodigt tot binnentreden. Ook is de uitstraling van het gemeentehuis één van de twee aspecten die met voorrang aangepakt moet worden volgens de respondenten.

Kijken we naar de binnenkant, dan zien we dat de meeste mensen tevreden zijn over de toegankelijkheid binnen. De privacy bij de receptie en balies, en de wachtruimte scoren duidelijk minder: het is te klein, te rommelig, te donker en te dicht op elkaar. Ook omschrijven sommigen het gemeentehuis als 'grijs', 'kil en koud', 'niet fris/goor', 'stijf', 'lelijk' en 'ongezellig'. De privacy bij de receptie en balies is het tweede aspect dat met voorrang aangepakt moet worden.

Toekomstige functies

Het gemeentehuis moet volgens de meeste mensen meerdere functies vervullen: 85% is het hier (zeer) mee eens. De meeste voorkeur gaat uit naar een expositieruimte en een gescheiden trouw- en raadzaal. Bijna de helft van de mensen vindt dat het gemeentehuis een ontmoetingsplek moet worden en dat burgers tot een groter deel van het gemeentehuis toegang moeten krijgen, maar ook dat het gemeentehuis goed is zoals het nu is.

Toekomstige uitstraling

Daarnaast vindt ruim de helft dat het gemeentehuis een geheel moet worden met de nieuwe markt en dat de uitstraling transparanter moet worden. Men ziet graag dat het gemeentehuis transparanter is met een lichte, ruimere opzet en een vriendelijkere en modernere uitstraling.