Personeelsplanning 2017

Sinds 2014 beschikken medewerkers binnen het Drechtstedennetwerk over een SPP-categorie. Die geeft aan of de medewerker stabiel functioneert, zich moet ontwikkelen, vrijwillig mobiel is of verplicht mobiel. Dit alles om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten en organisaties over geschikte medewerkers te laten beschikken. In deze rapportage laten we zien hoe de verschillende organisaties binnen het netwerk dit instrument gebruiken en toepassen. Ook kijken we naar de ontwikkeling van de vaste formatie en de inhuur alsmede de interne en externe mobiliteit.

Conclusies

Op basis van ons onderzoek trekken we de volgende conclusies:

  • Op hoofdlijnen zien we de volgende ontwikkelingen. Het aantal vaste medewerkers loopt bij gemeenten terug, terwijl één op de vijf medewerkers momenteel een ingehuurde kracht is. De inhuur overtreft ook ruim de interne en externe mobiliteit. In het afgelopen jaar lag de nieuwe inhuur op 600, terwijl er ruim 400 vertrokken.
  • Het aantal medewerkers zonder SPP-categorie stijgt opnieuw, vooral omdat nieuwe medewerkers geen categorie krijgen. Verschuivingen in SPP-categorie komen vooral voort uit het feit dat medewerkers uit dienst treden. Tegelijkertijd stijgt het aandeel medewerkers dat stabiel is, terwijl de aandelen 'moet ontwikkelen' en 'verplicht mobiel' beide verder zijn afgenomen. De interne mobiliteit stagneert iets onder de 5%. Hiermee scoort de regio onder het landelijk gemiddelde, waar eerder een hogere score was verwacht vanwege de unieke positie.
  • De uitkomsten van onze data-analyse lijken in tegenspraak met de werkelijkheid. Organisaties hebben nieuwe taken, zijn anders gaan werken. Hoe is het dan mogelijk dat er zo weinig veranderingen in SPP-categorie zijn? Klopt het dat slechts een twintigtal medewerkers dit jaar in de categorie 'moet verbeteren' of 'verplicht mobiel' is gekomen? Als een op de vijf medewerkers 'vrijwillig mobiel' is, waarom is de externe inhuur dan nog zo hoog? Of wordt de inhuur vooral ingezet op het uitvoeren van de nieuwe taken? Oftewel, geeft de SPP-categorie wel een juist beeld van de situatie op de werkvloer?
  • Gezien deze tegenstrijdigheden is ons advies om de SPP-systematiek alsmede de inhuur te evalueren. En wel met een kwalitatief onderzoek om het gebruik en de toepasbaarheid van het instrument te evalueren onder leidinggevenden. Hierin kan ook hun behoeften aan de verdere ontwikkeling van het instrument worden meegenomen.