Dordrecht – Nieuwe Dordtse Peil; Trots, zorgen en dromen

De gemeente Dordrecht werkt aan een Lange Termijn Perspectief voor de stad. In het proces – Nieuw Dordts Peil genaamd – om tot een Lange Termijn Perspectief te komen, stelt de gemeente de stad centraal: iedereen in Dordrecht die geïnteresseerd is mag meedenken en meepraten. De gemeente haalt op verschillende manieren input vanuit de stad op. Ook het Bewonerspanel Dordrecht heeft meegedacht. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden hield een enquête waarin we op zoek gingen naar de dromen, zorgen en trots voor Dordrecht. In deze factsheet leest u de resultaten van die enquête.

Conclusies

Trots

Trots op Dordrecht zijn de panelleden vooral vanwege de historie en de historische binnenstad. Dit punt staat op afstand op nummer 1 bij de genoemde redenen waarom zij trots zijn op hun stad. Andere veel genoemde aspecten waar de panelleden trots op zijn, zijn de culturele voorzieningen (musea, Kunstmin, Energiehuis enz.), de vele natuur in de buitengebieden, de (binnen)havens en de vele evenementen die georganiseerd worden.

"De oude binnenstad met de prachtige panden en kleine straatjes en de prachtige oude havens en het mooie uitzicht op de rivieren."

Zorgen

De panelleden maken zich over aardig wat verschillende aspecten zorgen. Maar met afstand op nummer één en twee staan 'verloedering/verpaupering van stad en wijken' en 'de leegstand van winkels en verschraling van het winkelaanbod'.

"De verloedering van de straat en openbaar gebied. Veel bewoners laten van alles slingeren op straat of dumpen afval op niet goed zichtbare plekken. Er is veel zwerfafval….
Ik zie dat veel bewoners laag opgeleid zijn en moeite hebben om de ontwikkelingen bij te houden of zelfs niet bij kunnen houden. Er dreigt een (grote) groep bewoners buiten de Dordtse samenleving te vallen. Hierdoor ontstaat verloedering, criminaliteit, en wellicht misdaad."

Dromen

Wat zijn uw dromen voor Dordrecht? Als we de panelleden hier naar vragen, dan passeren de mooiste dingen de revue. Velen dromen over een bruisende binnenstad met een aantrekkelijk aanbod aan winkels, horeca en uitgaansvoorzieningen…een totaalplaatje van een levendige binnenstad. Ook veel groen in de stad (inclusief parken) is een veel genoemde droom. Daarna volgen o.a. 'het aantrekken van hoger onderwijs en goede kwaliteit van het onderwijs', een goede bereikbaarheid en doorstroming in de stad (inclusief behoud van een intercitystation' en 'cultuur, historie en kunst als belangrijk thema (inclusief organiseren van evenementen)'.

"Ik hoop van harte dat we weer een levende en opgeknapte binnenstad hebben waar we veilig kunnen winkelen, uitgaan en eten met elkaar."

Dromen over water

De gemeente heeft 'water' aangemerkt als belangrijk thema voor de stad. Ruim acht op de tien inwoners vinden dit ook een belangrijk thema (38% heel belangrijk, 47% belangrijk). Vrijwel niemand vindt het thema onbelangrijk (3%).

Op de vraag wat er op dit gebied de komende 10 jaar zou moeten gebeuren, worden de volgende drie zaken het meest genoemd. De binnenhavens zouden aantrekkelijker gemaakt moeten worden voor recreatie. Er zouden meer algemene wateropvangplaatsen of volloopgebieden moeten komen en minder bestrating (meer groen dus betere waterafvoer). En bewoners en ondernemers zouden gestimuleerd of verplicht moeten worden om op hun eigen terrein het water beter op te vangen (o.a. door minder tegels in de tuin en/of regentonnen) en de regenpijp los te koppelen van de riolering.

"Het openstellen van de kanalen en grachten voor passende recreatie, zoals in veel oude Hollandse steden het geval is met roeibootje, kano's en elektrische fluisterboten."

Dromen over werk

Het tweede thema dat de gemeente heeft aangeduid als belangrijk punt is werkgelegenheid: meer werk voor de inwoners van Dordrecht, om de sociale positie van de mensen te verbeteren. Vrijwel alle panelleden zijn het daar mee eens (94%) en vrijwel niemand vindt het thema onbelangrijk (1%). Op de vraag wat de panelleden precies belangrijk vinden aan dit thema en hoe dit volgens hen bereikt kan worden, noemen zij vooral 'het (pro-actief) aantrekken van bedrijven'. Ook noemen velen een specifieke branche waar Dordrecht zich volgens hen op zou moeten richten omdat dat volgens hen kansen biedt, bijvoorbeeld water/maritiem, toerisme, ICT, techniek, schone industrie, of in ieder geval iets waarmee Dordrecht onderscheidend is ten opzichte van andere gemeenten. Ook hier noemt een aanzienlijk deel van de panelleden een betere kwaliteit van het onderwijs en het aantrekken van hoger onderwijs.

"Door regionale producten, ambachten, diensten te stimuleren of te ontwikkelen."