Rapportage Indicatoren collegeprogramma Alblasserdam 2022-2026 – 0-meting 2023

In het collegeprogramma voor de collegeperiode 2022-2026 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam tien ambities geformuleerd. Hieraan zijn concrete doelen en meetbare indicatoren gekoppeld. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft begin 2023 inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente er voor staat op een aantal van deze indicatoren. Hiertoe hebben we een vragenlijst voorgelegd aan ons Bewonerspanel.

In de vragenlijst zijn vragen voorgelegd rondom de thema's 'bereikbaarheid en vervoer', 'voorzieningen', 'eigen buurt', 'beweging' en 'toerisme en vrijetijdsbesteding'. Enkele conclusies uit het onderzoek zijn:

•    Bereikbaarheid en vervoer: een derde van de inwoners zegt dat het openbaar vervoer voor hen (heel) belangrijk is. 

•    Voorzieningen: zes op de tien Alblasserdammers hebben wel eens gehoord van het Brughuis, 38% weet ook wat het Brughuis is.

•    Eigen buurt: 72% van de inwoners is (zeer) tevreden over de buurt waar hij of zij woont.

•    Beweging: twee derde beweegt (bijna) elke dag minimaal een half uur. Bijna de helft van de volwassen inwoners doet aan sport.

•    Toerisme en vrijetijdsbesteding: 57% vindt dat er in Alblasserdam genoeg mogelijkheden zijn voor vrijetijdsbesteding.