Monitor Sociaal Drechtsteden 2017 - Tabellenboek

In het Tabellenboek van de Monitor Sociaal 2017 staan cijfers over de ontwikkelingen in de eigen kracht van bewoners, het sociaal netwerk en het participerend vermogen en de verschillen tussen wijken en gemeenten.

Conclusie

De conclusies zijn opgenomen in de Monitor Sociaal Drechtsteden 2017.