Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 ALBLASSERDAM

In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
In deze factsheet leest u de resultaten voor Alblasserdam. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande metingen.
In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 

Conclusies


Bekendheid voorzieningen

  • Het aandeel inwoners van Alblasserdam dat zegt te weten waar zij terecht kunnen voor professionele hulp verschilt sterk per problematiek. Het aandeel varieert van 69% voor hulp bij psychische problemen tot 34% voor ondersteuning bij echtscheiding.
  • Van alle voorgelegde sociale voorzieningen zijn Gezondheidscentrum Dok 11 en Cultureel centrum Landvast het meest bekend.

 

Mantelzorg

  • 28% van de inwoners van Alblasserdam van 18 jaar en ouder zegt mantelzorg te hebben verleend in de afgelopen 12 maanden. Dit is gelijk aan 2017. Een kwart van de mantelzorgers verleent incidenteel mantelzorg, zo'n één op de tien zorgt meer dan 20 uur per week.
  • Een kwart van de inwoners verleent op dit moment meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden mantelzorg. Ook dit is vergelijkbaar met 2017.
  • Zes op de tien mantelzorgers krijgen hulp van anderen bij de zorg en 11% maakt gebruik van mantelzorgondersteuning die door de gemeente wordt aangeboden. Van de voorgelegde vormen van mantelzorgondersteuning is de dag/week van de mantelzorg het meest bekend.