Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 DORDRECHT

In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
In deze factsheet leest u de resultaten voor Dordrecht. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande metingen.
In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 

Conclusies


Bekendheid voorzieningen

  • Het aandeel inwoners van Dordrecht dat zegt te weten waar zij terecht kunnen voor professionele hulp verschilt sterk per problematiek. Het aandeel varieert van 76% voor hulp bij het vinden van werk tot 36% voor ondersteuning bij echtscheiding.
  • Van alle voorgelegde sociale voorzieningen zijn Bureau Slachtofferhulp, de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en het Sociaal Wijkteam het meest bekend.

 

Mantelzorg

  • Een kwart van de Dordtenaren van 18 jaar en ouder zegt mantelzorg te hebben verleend in de afgelopen 12 maanden. Dit is gelijk aan 2015 en 2017. Eén op de vijf mantelzorgers verleent incidenteel mantelzorg, 7% zorgt meer dan 20 uur per week.
  • Eén op de vijf inwoners verleent op dit moment meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden mantelzorg. Ook dit is vergelijkbaar met voorgaande metingen.
  • Bijna zes op de tien mantelzorgers krijgen hulp van anderen bij de zorg en 14% maakt gebruik van mantelzorgondersteuning die door de gemeente wordt aangeboden. Van de voorgelegde vormen van mantelzorgondersteuning zijn de dag van de mantelzorg en het Alzheimer Café het meest bekend.