Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 HARDINXVELD-GIESSENDAM

In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
In deze factsheet leest u de resultaten voor Hardinxveld-Giessendam. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van de vorige meting in 2017.
In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 

Conclusies


Bekendheid voorzieningen

  • Het aandeel inwoners van Hardinxveld-Giessendam dat zegt te weten waar zij terecht kunnen voor professionele hulp verschilt sterk per problematiek. Het aandeel varieert van 69% voor hulp bij psychische problemen en het vinden van huisvesting tot 29% voor ondersteuning bij echtscheiding.
  • Van alle voorgelegde sociale voorzieningen zijn het consultatiebureau, Bureau Slachtofferhulp, Bibliotheek AanZet en Welzijnsstichting Servanda het meest bekend.

 

Mantelzorg

  • Een derde van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam van 18 jaar en ouder zegt mantelzorg te hebben verleend in de afgelopen 12 maanden. Dit is gelijk aan 2017. Eén op de vijf mantelzorgers verleent incidenteel mantelzorg, 12% zorgt meer dan 20 uur per week.
  • Een kwart van de inwoners verleent op dit moment meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden mantelzorg. Ook dit is vergelijkbaar met 2017.
  • Twee derde van de mantelzorgers krijgt hulp van anderen bij de zorg en 5% maakt gebruik van mantelzorgondersteuning die door de gemeente wordt aangeboden. Van de voorgelegde vormen van mantelzorgondersteuning is het Alzheimer Café het meest bekend.