Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 PAPENDRECHT

In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
In deze factsheet leest u de resultaten voor Papendrecht. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande metingen. In de bijlage is een korte onderzoeksverantwoording te vinden. Daarnaast bevat de bijlage de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen.
In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 

Conclusies


Bekendheid en gebruik voorzieningen

Op de vraag of inwoners weten waar ze professionele hulp kunnen vinden als zij vragen of problemen hebben, kwamen antwoorden die sterk verschillen per problematiek. Zes op de tien inwoners weten de weg te vinden naar hulp bij het vinden van huisvesting, terwijl dat geldt voor ruim drie op de tien voor ondersteuning bij echtscheiding. Ten opzichte van 2017 zien we voor vrijwel alle thema's een daling in bekendheid. Minder vaak dan voorheen zeggen inwoners dat zij de weg weten te vinden naar professionele hulp. Deze ontwikkeling zien we in meer of mindere mate in alle gemeenten in de Drechtsteden en is een aandachtspunt voor de volgende meting van de Monitor Sociaal.

Van alle voorgelegde sociale voorzieningen is woningbouwvereniging Woonkracht10 het meest bekend, gevolgd door de Dienst Gezondheid & Jeugd/GGD ZHZ, de Sociale Dienst Drechtsteden en Sterk Papendrecht. Eén op de zes inwoners is bekend met het nieuwe Sterk Papendrecht; 36% kent de naam, 24% weet wat de organisatie doet. Vergeleken met haar voorgangers (MEE, BWI Papendrecht en maatschappelijk werk) is dit een flinke toename in bekendheid. Eén op de acht volwassen inwoners maakte in 2019 gebruik van Sterk Papendrecht.


Mantelzorg

Iets minder dan een kwart van de inwoners van Papendrecht van 18 jaar en ouder (23%) zegt mantelzorg te hebben verleend in de afgelopen 12 maanden. Dit is vergelijkbaar met 2017. Het aandeel inwoners dat meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden zorgt, is met 19% iets kleiner dan twee jaar geleden (toen 24%).

Mantelzorgers worden vaak door anderen ondersteund, bijna de helft krijgt hulp van anderen bij de zorg. Van alle mantelzorgers maakt 1% gebruik van mantelzorg-ondersteuning die via Sterk Papendrecht wordt aangeboden, 6% maakt gebruik van ondersteuning via een andere organisatie. In hoeverre deze laatste groep via Sterk Papendrecht bij de andere organisatie terecht is gekomen, zou nader onderzocht moeten worden. Het beperkte gebruik van mantelzorgondersteuning is een beeld dat we ook in de andere Drechtsteden-gemeenten en in de rest van het land zien.