Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 SLIEDRECHT

In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
In deze factsheet leest u de resultaten voor Sliedrecht. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande metingen. Op verzoek van de gemeente hebben we extra vragen gesteld over de Bibliotheek Sliedrecht. De resultaten hiervan zijn ook in de factsheet opgenomen.
In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 

Conclusies


Bekendheid voorzieningen

 • Het aandeel inwoners van Sliedrecht dat zegt te weten waar zij terecht kunnen voor professionele hulp verschilt sterk per problematiek. Het aandeel varieert van 68% voor hulp bij het vinden van huisvesting tot 31% voor ondersteuning bij echtscheiding.
 • Van alle voorgelegde sociale voorzieningen zijn het consultatiebureau en Bureau Slachtofferhulp het meest bekend.
   

Bibliotheek Sliedrecht

 • Het Repaircafé, Koffie met… en de Taalactiviteiten zijn de meest bekende voorzieningen van de Bibliotheek Sliedrecht. Van deze voorzieningen wordt ook het meest gebruik gemaakt.
 • De helft van de inwoners is het (helemaal) eens met de stelling 'de bibliotheek is de plaats in Sliedrecht waar beleving, kennis en ontmoeting samen komen'.
 • Bibliotheek Sliedrecht krijgt een gemiddeld rapportcijfer van 7,8.
   

Mantelzorg

 • 28% van de inwoners van Sliedrecht van 18 jaar en ouder zegt mantelzorg te hebben verleend in de afgelopen 12 maanden. Dit is gelijk aan 2017. Eén op de drie mantelzorgers verleent incidenteel mantelzorg, 12% zorgt meer dan 20 uur per week.
 • 22% van de inwoners verleent op dit moment meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden mantelzorg. Ook dit is vergelijkbaar met 2017.
 • De helft van de mantelzorgers krijgt hulp van anderen bij de zorg en 7% maakt gebruik van mantelzorgondersteuning die door de gemeente wordt aangeboden. Van de voorgelegde vormen van mantelzorgondersteuning zijn het Alzheimer Café en de Dag van de mantelzorg het meest bekend.