Monitor Sociaal Tussenmeting 2019 ZWIJNDRECHT

In het najaar van 2019 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een tussenmeting van de Monitor Sociaal uitgevoerd. In deze tussenmeting, die precies tussen de twee grote metingen van 2017 en 2021 is gedaan, hebben we volwassen inwoners van de zeven Drechtsteden-gemeenten vragen voorgelegd rond de onderwerpen bekendheid met voorzieningen en mantelzorg.
In deze factsheet leest u de resultaten voor Zwijndrecht. We presenteren de cijfers van 2019 en benoemen opvallende ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande metingen. Op verzoek van de gemeente hebben we extra vragen gesteld over het gebruik van sociale voorzieningen en mantelzorg. De resultaten hiervan zijn ook in de factsheet opgenomen.
In bijlage 1 is een korte onderzoeksverantwoording te vinden, gevolgd door de cijfers voor alle Drechtsteden-gemeenten in bijlage 2. Waar mogelijk zijn hier ook de cijfers van 2015 en 2017 opgenomen. Tot slot worden in bijlage 3 de belangrijkste resultaten voor alle gemeenten in één overzicht weergegeven.

 

Conclusies


Bekendheid en gebruik voorzieningen

 • Het aandeel inwoners van Zwijndrecht dat zegt te weten waar zij terecht kunnen voor professionele hulp verschilt sterk per problematiek. Het aandeel varieert van 62% voor hulp bij psychische problemen tot 34% voor ondersteuning bij echtscheiding.
 • Van alle voorgelegde sociale voorzieningen zijn de wijkcentra, het consultatiebureau en Bureau Slachtofferhulp het meest bekend.
 • De twee meest bekende voorzieningen, te weten het consultatiebureau en de wijkcentra, worden ook het meest gebruikt.
   

Mantelzorg

 • Een kwart van de inwoners van Zwijndrecht van 18 jaar en ouder zegt mantelzorg te hebben verleend in de afgelopen 12 maanden. Dit is gelijk aan 2017. Eén op de vijf mantelzorgers verleent incidenteel mantelzorg, 15% zorgt meer dan 20 uur per week.
 • Een vijfde van de inwoners verleent op dit moment meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden mantelzorg. Ook dit is vergelijkbaar met 2017.
 • De meeste mantelzorgers ondersteunen hun naaste(n) in het huishouden.
 • Vier op de tien mantelzorgers krijgen hulp van anderen bij de zorg. Deze hulp komt het vaakst van familie. Zes op de tien mantelzorgers staan er alleen voor, wat meer is dan twee jaar geleden.
 • Twee derde van de mantelzorgers kan de mantelzorgtaken goed combineren met gebruikelijke dagelijkse activiteiten, 1% geeft aan overbelast te zijn geraakt.
 • 7% maakt gebruik van mantelzorgondersteuning die door de gemeente wordt aangeboden. Van de voorgelegde vormen van mantelzorgondersteuning zijn het Alzheimer Café, de Dag van de mantelzorg en de mantelzorgpas het meest bekend.