Dordt sport!

Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat de sportdeelname van de Dordtse bevolking onveranderd is. Nog altijd voldoen zes op de tien Dordtenaren aan de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Wel is men anders gaan sporten. U leest de belangrijkste bevindingen van de Sportmonitor Dordrecht 2014 in deze factsheet.

Conclusies

Sportdeelname

In 2014 worden zes op de tien Dordtenaren van vier jaar en ouder getypeerd als sporter, wat betekent dat de sportdeelname niet is veranderd ten opzichte van 2008. Fitness is de meest populaire sport. De meeste Dordtse sporters (56%) sporten ongeorganiseerd; alleen of in groepsverband. Vier jaar geleden was dit nog maar een derde. Sporters sporten vooral omdat het gezond is en omdat zij er plezier in hebben.

Sportverenigingen

Meer dan de helft van de Dordtse sporters (54%) is op dit moment lid van een sportvereniging. Dit is een afname in vergelijking met de vorige meting in 2010 (60%). Van de Dordtenaren van 13 jaar en ouder doet 15% wel eens vrijwilligerswerk bij een sportvereniging.

Sportvoorzieningen

De sportplekken in de wijk worden middelmatig gewaardeerd. Zowel over het aantal sportplekken als over de kwaliteit is iets meer dan de helft van de Dordtse bevolking (erg) tevreden. Ongeveer twee op de tien zijn (erg) ontevreden. De binnensportvoorzieningen in de gemeente worden beter gewaardeerd. Ruim zes op de tien Dordtenaren zijn (erg) tevreden over het aantal binnensportvoorzieningen en de kwaliteit hiervan. Eveneens zes op de tien zijn (erg) te spreken over het aantal en de kwaliteit van de buitensportvoorzieningen.