Dordt sport 2018

Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor 2018 blijkt dat de sportdeelname van de Dordtse bevolking gestegen is ten opzichte van 2014; de vorige meting. Ruim zes op de tien Dordtenaren voldoen nu aan de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO). Wel is men anders gaan sporten. U leest de belangrijkste bevindingen van de Sportmonitor Dordrecht 2018 in deze factsheet.

Conclusies

De belangrijkste bevindingen van de Sportmonitor 2018 op een rij:

  • De sportdeelname onder Dordtenaren van vier jaar en ouder ligt op 63%. Dat wil zeggen dat ruim zes op de tien inwoners in het afgelopen jaar twaalf keer of meer hebben gesport. Dit is hoger dan in 2014 (59%).
  • De meest populaire sport in Dordrecht is fitness, gevolgd door hardlopen en zwemmen.
  • De meeste sporters sporten ongeorganiseerd (zelf of door familie, vrienden en/of kennissen georganiseerd) of bij een sportvereniging.
  • Sporters sporten vooral omdat het gezond (85%), ontspannend (70%) en leuk (68%) is.
  •  Ruim de helft van alle sporters van vier jaar en ouder is lid van een sportvereniging (56%). Dit is gelijk aan 2014.
  • Net zoals in 2014, doet 15% van de Dordtenaren van dertien jaar en ouder wel eens vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een even grote groep (16%) heeft in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk bij een sportevenement- of activiteit gedaan.
  • Ruim zes op de tien Dordtenaren bezoeken wel eens een sportwedstrijd, -activiteit of –evenement als toeschouwer.

Inwoners kunnen op verschillende manieren meedoen aan sport. Zij kunnen actief sporten, maar ook bijdragen aan sport door vrijwilligerswerk of sport beleven door het bijwonen van sportwedstrijden. We kunnen concluderen dat 78% van alle Dordtenaren van vier jaar en ouder is betrokken bij sport, ofwel door zelf te sporten, door vrijwilligerswerk in de sport te doen en/of door het bezoeken van sportwedstrijden.