Dordt sport 2018 Tabellenboek

In 2018 voerde het OCD voor de vierde keer een Sportmonitor uit voor de gemeente Dordrecht. In totaal ontvingen 3.500 inwoners het verzoek om een vragenlijst in te vullen, 1.135 inwoners deden ook daadwerkelijk mee (een respons van 32%).

In het tabellenboek, behorende bij de factsheet Dordt sport 2018, zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen in overzichtelijke tabellen. De resultaten zijn uitgesplitst naar de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, etniciteit, beperking, wijk/stadsdeel, huishoudsamenstelling, opleiding en economische situatie. Waar mogelijk wordt ook een vergelijking gemaakt met voorgaande metingen uit 2008, 2010 en 2014. Het tabellenboek bevat, na een methodologische verantwoording, vijf hoofdstukken:

  1. Sporten
  2. Sportverenigingen
  3. Vrijwilligerswerk
  4. Sportevenementen kijken
  5. Kinderen 4 t/m 12 jaar