In het licht van Cuyp; waardering en economische spin-off van de tentoonstelling

Onze enquêteurs stonden in de eerste drie maanden van de tentoonstelling op verschillende momenten in het museum om bij bezoekers de verkorte versie van de vragenlijst af te nemen. Daarnaast heeft het Dordrechts Museum de bezoekers na afloop van hun museumbezoek een link gestuurd naar een uitgebreide vragenlijst, waarin ook vragen stonden over de activiteiten en bestedingen die bezoekers in combinatie met hun museumbezoek in Dordrecht hebben gedaan. In totaal zijn er 4.343 vragenlijsten ingevuld.

Belangrijkste resultaten

 

  • Bezoekers waarderen de tentoonstelling met het gemiddeld rapportcijfer 8,8. Bezoekers lichten toe dat hun hoge waardering voor de Cuyp tentoonstelling vooral veroorzaakt wordt door de prachtige schilderijen, de opzet en inrichting van de tentoonstelling, de bijzondere en unieke samenstelling van de collectie en de goede informatie over de schilder Cuyp en de invloed die hij had. De door sommigen genoemde punten van kritiek hebben met name betrekking op eentonigheid van de schilderijen (veel koeien), geluidsoverlast door bezoekers met een audiotour, de op sommige dagen te grote drukte, slecht leesbare informatiebordjes bij de schilderijen en te weinig diepgaande informatie.
  • De helft van de bezoekers was in de afgelopen 5 jaar al 1 - 5 keer eerder in het Dordrechts Museum geweest. Vier op de tien bezoekers kwamen uit Zuid Holland. Drie kwart van de bezoekers van de Cuyp tentoonstelling verwacht nog eens terug te komen naar het Dordrechts Museum; vier op de tien verwachten dat al binnen één jaar te doen.
  • Hoewel de meeste bezoekers van buiten de Drechtsteden al eens eerder in Dordrecht waren geweest, kwam één op de zeven bezoekers van buiten de Drechtsteden dankzij de tentoonstelling hier voor het eerst. Dat komt neer op zo’n 10.000 personen. Een groot deel van hen verwacht Dordrecht in de nabije toekomst zeker (41%) of misschien (36%) nog eens te bezoeken. 
  • De meeste bezoekers beperken hun bezoek niet alleen tot het museum, maar bezoeken ook de binnenstad, kopen iets in winkels of op de markt, bezoeken een horecagelegenheid en/of overnachten in Dordrecht. De totale spin-off van de tentoonstelling ramen wij op naar schatting € 3,9 mln. Hiervan is € 1,0 mln in het museum besteed (museumwinkel en restaurant) en € 2,9 mln buiten het museum in Dordrecht. Uiteraard hebben de coronamaatregelen invloed gehad op de bestedingen, doordat het aantal bezoekers aan het museum per tijdslot beperkt was en doordat er beperkende maatregelen waren voor bijvoorbeeld horeca en winkelbezoek.