(R)TV Dordrecht anno 2016

In het kader van de agenda voor de stad heeft de gemeente Dordrecht behoefte aan een nieuwe meting van het bereik en de waardering van RTV Dordrecht. Omdat RTV Dordrecht gedeeltelijk een nieuwe weg inslaat doet deze meting ook dienst als 0-meting voor de (deels nieuwe) doelen die de omroep zichzelf stelt. In deze factsheet leest u de resultaten van het onderzoek onder inwoners van Dordrecht.

Conclusies

Op basis van dit onderzoek trekken wij de volgende conclusies:

  • Bijna iedereen in Dordrecht kent (een van de mediakanalen van) RTV Dordrecht. En iets meer dan de helft kijkt, luistert of leest wel eens wat van deze media. Het marktaandeel van RTV Dordrecht in de lokale en regionale nieuwsvoorziening ligt op 20%.
  • Als we inzoomen op de TV, dan zien we een toename van het totaalbereik. Dit stijgt van 39% in 2014 naar 48% nu. Dit komt vooral door de toename van de incidentele kijkers, aangezien de gemiddelde frequentie waarin men kijkt afneemt en het weekbereik (wat meer zegt over de vaste kijkers) gelijk blijft.
  • Bij de incidentele kijkers gaat het onder meer om jongeren. Zij downloaden relatief vaak de app van RTV Dordrecht en kijken incidenteel een programma op het moment dat het hen uitkomt. De bekendheid van de app is onder jongeren echter niet groter dan onder andere leeftijdsgroepen. Het is aannemelijk dat meer jonge kijkers worden getrokken als de bekendheid van de app onder hen wordt vergroot.
  • Landelijk onderzoek naar het mediagebruik laat zien dat er steeds minder TV wordt gekeken op het moment dat een programma wordt uitgezonden. Onder de groep die momenteel het meest gebruik maakt van de televisieprogramma's van RTV Dordrecht (de ouderen), speelt dit nog niet, onder de jeugd zeker wel. De verdere ontwikkeling van de website en de app verdienen dan alle aandacht om ook in de toekomst er te zijn voor alle Dordtenaren.
  • Het rapportcijfer voor RTV Dordrecht is vergelijkbaar met voorgaande jaren (6,3). De bekendheid van de website is iets toegenomen (45%), alsmede de waardering ervoor (6,8). Het aandeel dat naar Drechtstad FM luistert bleef gelijk (10%). Sociale media worden nog maar amper gebruikt.