Boom van Troost

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Papendrecht op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad een door het CDA-fractie ingediende motie aangenomen, waarin het college van B&W wordt gevraagd het initiatief te nemen om een 'boom van troost' te planten.

De ‘boom van troost’ wordt voorzien van een korte uitleg, in herinnering aan diegenen die zijn overleden tijdens de coronapandemie. Het is de wens om bij het planten van de boom de samenleving te betrekken.

Dit verslag geeft de resultaten weer van een peiling naar de meest geschikte locatie voor de boom van troost. Deze peiling is uitgevoerd onder het bewonerspanel in Papendrecht. Er zijn 5 alternatieve locaties voorgelegd. Voor één van de locaties ‘Wilgendonk, Beukenlaan’ zijn aan diegenen die aan deze locatie de voorkeur geven nog twee alternatieve plaatsen voor de boom voorgelegd.

Per locatie is gevraagd of men positief of negatief is over de locatie voor de ‘boom van troost’ met bank. Over de locatie Vondelpark zijn de meeste deelnemers positief (64%). De locatie Monument ‘40-’45 roept gemengde reacties op. Terwijl de locatie Wilgendonkpark bij de speeltuin de meeste negatieve reacties oproept.

Vondelpark wordt door bijna de helft van de deelnemers bestempeld als meest aantrekkelijke alternatief. Monument ‘40-’45 volgt hier ruim achter (25%). 12% heeft geen mening of heeft geen antwoord gegeven.

Slechts 13% (49 deelnemers) vindt de locatie Wilgendonk, Beukenlaan het aantrekkelijkst. Aan deze personen is voor twee alternatieven op de Beukenlaan naar het aantrekkelijkste alternatief gevraagd: er is geen verschil in aantal deelnemers die de voorkeur geeft aan locatie A of B (beiden 29%). 41% heeft geen mening of geen antwoord gegeven. De locatie Wilgendonkpark, speeltuin komt naar voren als locatie waar de meeste bezwaren tegen zijn. Ook nu blijkt dat de reacties op de locatie Monument ‘40-’45 gemengd zijn.