Cliëntervaringsonderzoek Wmo Drechtsteden 2016

Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Sinds dit jaar (2016) is er een verplichte vragenset en een voorgeschreven aanpak ontwikkeld door de VNG, het ministerie van VWS en een aantal gemeenten: het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo.

Conclusies

De belangrijkste conclusies op een rij:

  • De meerderheid van de cliënten is tevreden over het contact met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).
  • De bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning blijft wat achter. Cliënt-ondersteuning maakt in de Drechtstedengemeenten onderdeel uit van de sociale teams1 en wordt meestal niet als losstaand product gepromoot. Wel wordt er in de communicatie van de SDD (o.a. in brieven en op de website) expliciet verwezen naar de mogelijkheid van cliëntondersteuning. En ook de sociale teams worden (actief) gepromoot.
  • De meerderheid van de cliënten is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning die zij krijgen en ervaart een (positief) effect van de ondersteuning in hun dagelijks leven.
  • Ondanks een tevreden meerderheid blijft er ruimte voor verbetering. Zo'n twee à drie op de tien cliënten zijn namelijk niet (geheel) tevreden over het contact, de kwaliteit en het effect van de ondersteuning.