Databoek MAG 2018 Hardinxveld-Giessendam

Sinds 2017 is in Hardinxveld-Giessendam gestart met de Maatschappelijke Agenda. Om de effecten van de Maatschappelijke Agenda (MAG) in beeld te brengen zijn in overleg met diverse instellingen voor ieder van de acht doelstellingen één of meer indicatoren geformuleerd om effecten en ontwikkelingen te volgen. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden verzamelde de nieuwe cijfers en presenteert ze in deze factsheet.

Conclusie

Het College van B&W van de gemeente heeft eind 2018 kennis genomen van dit databoek waarin de ontwikkeling van de indicatoren voor de Maatschappelijke Agenda zijn opgenomen.