Databoek Meetindicatoren MAG 2022

In de Maatschappelijke Agenda (MAG) staan maatschappelijke vraagstukken en trends die op dit moment in Hardinxveld-Giessendam het meeste leven. Door samen te werken aan de maatschappelijke vraagstukken, kan de samenleving van Hardinxveld-Giessendam de komende jaren nog sterker gemaakt worden.

Er zijn acht doelstellingen geformuleerd:

  1. Inwoners leven respectvol met elkaar samen
  2. In Hardinxveld-Giessendam staan inwoners voor elkaar klaar 
  3. Inwoners zetten zich vrijwilllig in
  4. Mantelzorgers ervaren een goede balans tussen zorg zichzelf en voor de ander
  5. Inwoners zitten lekker in hun vel
  6. Kinderen en jongeren kunnen hun talenten ontwikkelen
  7. Inwoners leven gezond
  8. Inwoners zijn actief 

Inwoners, verenigingen, vrijwilligers-én professionele organisaties worden uitgedaagd om vooral deze vraagstukken aan te pakken. In 2018 startte de gemeente Hardinxveld-Giessendam met de Maatschappelijke Agenda. In overleg met diverse MAG-partners zijn voor ieder van de acht doelstellingen één of meer indicatoren geformuleerd om effecten en ontwikkelingen te volgen.  Eind 2022 zijn weer veel indicatoren geactualiseerd ten opzichte van 2018. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden verzamelde de nieuwe cijfers en presenteert ze per doelstelling in de factsheet. Bij een aantal indicatoren is de invloed van corona in deze cijfers zichtbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aandeel dat vrijwilligerswerk doet (dat gedaald is) en gebruik van alcohol en drugs door jongeren (dat toegenomen is).