Evaluatie DOK12

Het college heeft behoefte aan een korte evaluatie waaruit, samen met betrokken partijen, lessen voor de toekomst met betrekking tot andere ruimtelijke projecten kunnen worden getrokken. Het OCD heeft deze korte evaluatie uitgevoerd. Wij hebben documenten bestudeerd, betrokkenen geïnterviewd en een feitenrelaas opgesteld. Hierbij hebben wij getracht de onderstaande onderzoeksvragen te beantwoorden:

1. Waarom wilden de gemeente en de partners DOK12 ontwikkelen (ambitie/doelstelling)?
2. Wat waren de verschillende rollen van de gemeente en overige betrokken partijen in dit project en hoe heeft zij invulling gegeven aan deze rollen?
3. Wat waren belangrijkste mijlpalen/ keuzemomenten in het project?
4. Hoe ziet het voorlopig ontwerp (het plan) eruit en hoe is dit tot stand gekomen?
5. Hoe was de (politieke) besluitvorming rondom het plan?
6. Welke lessen voor toekomstige complexe projecten kunnen worden getrokken uit DOK12?

Bij de beantwoording van bovenstaande vragen richten wij ons op de periode 2017-2020; vanaf het moment dat Woonkracht10 zich terugtrekt tot en met het besluit van het college om af te zien van de verdere ontwikkeling van DOK12. In deze factsheet verwoorden wij de onderzoeksbevindingen en formuleren wij een zestal lessen voor de toekomst.